Entréplan granit

Entréplan i mörk, lyxig granit

Det färdiga entréplanet med grovhuggen front och flammad ovansida ger en exklusiv prägel och en stilfull entré till ditt hus. Denna låga trappa finns både som halvrund och rektangulär.

Trappsats i granit

Önskas ett högre entréplan kan man bygga på med flera steg. Trappsatsen kan byggas med 2 eller tre steg varav det översta är det halvrunda entréplanet.

Bilder på Entréplan granit

Färger Entréplan granit

Padang dark

 

Typ/System Entréplan granit

Entréplan halvrund
Entréplan rektangulär
Entréplan trappsats

Entréplan i mörk, lyxig granit

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Kg/lpm Radie St/m2

Entréplan granit, Halvrund

x x Bohus grå 3615-150310 480
x x Bohus röd 3615-150315 480

Entréplan granit, Rektangulär

x x Bohus grå 3615-150410 650
x x Bohus röd 3615-150415 650

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.