Blocktrappa

En komfortabel helhetslösning

Blocktrappan är en betongtrappa med 2-10 steg som tillverkas i bredd upp till 2 meter. Blocktrappan kan skarvas på med vilplan och flera trapplöp vid större höjdskillnader. Den tillhörande betongrampen placeras på valfri sida om trappan. Trappan kan förses med en svart kontrastmarkering, bredd 100 mm, på första och sista steget mot pristillägg.

Räcke, frästa halkskydd och elslingor som tillval

Blocktrappan kan förses med hål för trappräcken, med frästa halkskydd och inbyggd kabel för elvärme utökas säkerheten.

Bilder på Blocktrappa

Färger Blocktrappa

Naturgrå

 

Typ/System Blocktrappa

Blocktrapp typ 2000
Blocktrappa

En komfortabel helhetslösning

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Blocktrappa, 10 steg

x x 5211-100100 2700

Blocktrappa, 2 steg

x x 5211-020100 540

Blocktrappa, 3 steg

x x 5211-030100 810

Blocktrappa, 4 steg

x x 5211-040100 1080

Blocktrappa, 5 steg

x x 5211-050100 1350

Blocktrappa, 6 steg

x x 5211-060100 1620

Blocktrappa, 7 steg

x x 5211-070100 1890

Blocktrappa, 8 steg

x x 5211-080100 2160

Blocktrappa, 9 steg

x x 5211-090100 2430

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.