Lyftverktyg och hjälpmedel

Underlättar arbete

Vi har hjälpmedel som underlättar och förenklar anläggningsarbetet. Många är speciellt utformade för att passa våra produkter och detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt. En plattlyft är till stor hjälp och klarar plattstorlekar mellan 30 - 50 cm. Sättklubban kan också var till nytta vid läggning av markbetongprodukter.

För säkra lyft

Våra lyftbyglar passar t ex till de stora kantstenarna för busshållplats samt rondellelement. Koppla lyftredskapet till en kätting som lyfts med skopa eller grävarm. Stödmurselementen lyfts i ingjutna öglor/lyftankare. Till lyftankarna kopplas antingen en två- eller tredelad kätting. Ett justerbart blockok är till stor hjälp när du ska lyfta tunga murblock och kantstenar.  

 

Bilder på Lyftverktyg och hjälpmedel Visa alla (6 st)

Underlättar arbete

Visa:

Färg Artikelnummer Kg/st Fraktion St/pall

Hjälpmedel, 25-Gripen

Större plattor, gräsarmering 3414-100001 5

Hjälpmedel, Kantstenssax VB

För stående kanstöd 3414-000012 3

Hjälpmedel, Kantstenssax VB Blå

Stående kantstöd, kopparstift 3414-000025 3

Hjälpmedel, Lyftbygel

för HPL, rondellelement 3414-100003 1

Hjälpmedel, Lyfthandske för kulankare

Lyfter 1-1,3 ton 3414-001013 0,9
Lyfter 1,5-2 ton 3414-001525 1,3
Lyfter 3-5 ton 3414-003050 2,3
Lyfer 6-10 ton 3414-006010 9,2

Hjälpmedel, Lyftok Barriärelement

Barriärelement Rebloc 3414-100026 450

Hjälpmedel, Lyftok VBTV Gold

Hanterar 5-50 cm, max 250 kg 3414-100006 17

Hjälpmedel, Lyftok VBVZ

Hanterar 50 -100 cm 3414-100007 14

Hjälpmedel, Monteringskätting

För L-stöd 3414-100009 1
För T-stöd 3414-100014 1

Hjälpmedel, Neo-lyft M20

För trappor 3414-100008 1

Hjälpmedel, Platthandtag FZ

För plattor 30 - 50 cm 3414-100013 1,5

Hjälpmedel, Plattklipp

Marksten, plattor, max 42 cm 3414-100000 57

Hjälpmedel, RAK Asfaltslösning

9920-110105 5
9920-110120 20

Hjälpmedel, Reflexstolpe GCM-stöd, mittstö

9920-000005 0

Hjälpmedel, Upptagningsverktyg

För marksten 3414-100011 6

Hjälpmedel, Verktyg Roller

9920-000003 1

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.