Älvdalsporfyr

6-12, 16-30 mm

Vårt sortiment noga utvalda dekorstenar är anpassade i färgskalan till den svenska naturen. Produkterna levereras i säckar om 750 kg.

Älvdalsporfyr i fraktionen 6-12 mm i 750 kg förpackning räcker till ca 24 m². Den större stenen 16-30 mm räcker till ca 12 m²

Bilder på Älvdalsporfyr

Typ/System Älvdalsporfyr

Liten säck 20 kg
Storsäck 750 kg

6-12, 16-30 mm

Visa:

Färg Artikelnummer Vikt Fraktion St/pall

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.