Superplattan Patina

Superstark men ändå mjuk

Superplattan är tillverkad enligt våtpressmetoden, vilket gör den extra stark och ändå lätt att hantera. Superplattan Patina har behandlats genom blästring för att få en mjukare, lätt sliten betongyta som år av slitage normalt ger.

Många olika hållfasthetsklasser

Superplattan Patina finns i flera hållfasthetsklasser och passar alla typer av markbeläggning. Samtliga format och färger av Superplattan kan även fås patinerade.

Färger Superplattan Patina

Naturgrå

 

Typ/System Superplattan Patina

Superplattan patina

Superstark men ändå mjuk

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Superplattan Patina, Helplatta

350 x 350 x 40 Naturgrå G 9691-040600 11,8 8 9,5
350 x 350 x 50 Naturgrå GC 9691-050600 14,7 8 8
350 x 350 x 65 Naturgrå 1 9691-060600 19,2 8 5,9

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.