Plattor

Klara City

Klara är en platta som fått växa till sig i sortimentet och förs nu i naturgrå, svart och supervit samt i tre olika format. Plattans färger möjliggör användande i miljöer där det ställs stora krav på tydliga kontraster.

Plattan tillverkas genom våtpressning som gör den hållbar över tid och passande för torgytor och trottoarer, och tillhör vårt SUPER-sortiment. Den tillverkas med ett tunt vävmönster i ytskiktet som medför att den uppfattas som slät och en mikrofas för upplevelsen av en jämnare färdig gångyta.