IVÅG

Ny klassiker i mjuka former

Platta IVÅG är ett tidlöst beläggningskoncept med organiska moduler i betong som samspelar med naturen i ett genomtänkt system. Inspirerande IVÅG står för personliga lösningar både i det offentliga rummet, trädgården eller balkongen.
Formgivare: Signe Persson-Melin.

Kombinera de tre delarna

Markplattan, fågelbadet och planteringskärlet har alla samma konturmått. De tre elementen smyger sig in i växtligheten, utan början eller slut, och inspirerar till det individuella skapandet. De tre delarna kan kombineras eller placeras ut var för sig. Plattan kan även användas som kantsten. Se fågelbad och planteringskärl IVÅG.

Inspirationsartiklar med IVÅG

Färger IVÅG

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System IVÅG

Normalplatta
Fågelbad
Planteringskärl

Mönster IVÅG

Ny klassiker i mjuka former

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

IVÅG, Fågelbad

217 x 300 x 60 Naturgrå 9821-062000 5
217 x 300 x 60 Antracit 9821-062007 5

IVÅG, Planteringskärl

217 x 300 x 180 Naturgrå 9821-183000 12
217 x 300 x 180 Antracit 9821-183007 12

IVÅG, Platta

217 x 300 x 60 Naturgrå GC 9621-060000 9 15,4 8,33
217 x 300 x 60 Antracit GC 9621-060007 9 15,4 8,33

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.