Granithällar

Hällar för alla miljöer

För utemiljöer passar S:t Eriks hällar i tjocklekar från 30 mm och uppåt. Tjockleken styr vilken trafikbelastning som gäller för miljön. Din trädgård behöver inte samma tjocklek som ett offentligt torg och läggningen av plattorna är av största vikt. Vi har standardmått och kulörer, men hällarna kan produceras helt enligt dina önskemål.

Breda och långa hällar ställer stora krav på underlagets jämnhet och bärighet. Långa och smala hällar har dessutom sämre hållfasthet mot knäckning än korta och mer kvadratiska.

Kombinera med andra produkter

Hällar kan med fördel kombineras med exempelvis gatsten och andra S:t Eriks produkter för att ge en vacker och enhetlig miljö. Läggs det en extra tanke på mönstret som ska monteras kan det ge en levande och vacker yta för många generationer framåt.

Färger Granithällar

Bohus grå
Bohus röd
Porto grå

 

Typ/System Granithällar

Granitplatta 600x600
Granitplatta 600x400
Granitplatta 400x400
Granitplatta 400x200

Relaterade produkter

Hällar för alla miljöer

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Natursten häll

x x 3303-033036 90
x x 3303-204036 85
x x 3318-601036 190
x x 3602-033051 90

Natursten häll, Flammad topp

200 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030584 7,2 12,5
400 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030684 14,4 6,3
400 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030784 21,4 4,2
600 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030884 31,7 2,8

Natursten häll, Kalibrerad

350 x Fallande x 30 Offerdal 3602-033551 90

Natursten häll, Okalibrerad

300 x 600 x 25/35 Ouren 3301-033037 15,3
300 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-033051 75
350 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-033551 75
400 x Fallande x ~20/30 Offerdal 3601-034051 75
300 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-043051 100
350 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-043551 100
400 x Fallande x ~30/40 Offerdal 3601-044051 100

Natursten häll, Oregelbunden

x x ~30 mm Ouren 3301-304037 85 ~15 m2
x x ~20-40 mm Offerdal 3601-204051 85 ~15 m2

Natursten häll, Porfyr, okalibrerad

300 x Fallande x 30/60 Viola Grigio 3303-363038 100

Natursten häll, Porfyr, oregelbunden

x x 20-40 Viola Grigio 3303-204038 75

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.