Cirkus

Stora blandade format i unik markbeläggning

Cirkus är störst bland vår moderna markbetong. Den har både marksten och trädgårdsplattor i samma form. Cirkus ger en helt ny mönsterupplevelse och stenläggningen blir aldrig långtråkig. Det ser den oregelbundna mönsterbilden och de vågiga, ofasade kanterna till. Ytan blir helt plan och ger bästa tillgänglighet för rullstolar, barnvagnar och kundvagnar.

Blandade format på samma pall

Betongplattan Cirkus levereras endast i hela lag om 800x1200 mm och sju olika blandade format på en pall. Läggningsstrategin kan du variera enligt tycke och smak. I tabellen nedan avses 1 helt lag när vi skriver 1 st.

Färger Cirkus

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Cirkus

Cirkus
Cirkus helt lag

Relaterade produkter

Stora blandade format i unik markbeläggning

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Cirkus, multimodul

800 x 1200 x 60 Naturgrå GC 9522-061200 132,5 1 9,6
800 x 1200 x 60 Antracit GC 9522-061207 132,5 1 9,6
800 x 1200 x 80 Naturgrå 0 9522-081200 176,6 1 5,76
800 x 1200 x 80 Antracit 0 9522-081207 176,6 1 5,76

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.