Cirkus Struktur

Stora blandade format i unik markbeläggning

Cirkus är både en marksten och platta i samma produkt. Den levereras endas i hela lag om 800x1200 där det ingår sju olika format. Läggningsstrategin kan varieras efter tycke och smak.

Den oregelbundna, vågiga formen och den svagt strukturerade ytan ger en helt ny upplevelse och stenläggningen blir aldrig tråkig. Cirkus Struktur har även en liten fas.

Bilder på Cirkus Struktur

Typ/System Cirkus Struktur

Cirkus Struktur
Cirkus Struktur

Stora blandade format i unik markbeläggning

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Cirkus Struktur, multimodul

800 x 1200 x 60 Antracit G 9527-061207 132,5 1 9,6

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.