Rustik

Lättlagda Rustik

Rustik är en marksten som för tankarna till gamla gator och torg. Stenen är trumlad för att få sin speciella karaktär med lätt slitna kanter. Rustik kan gärna kombineras med våra släta plattor för en varierad beläggning på både större och mindre ytor. I vår Rustikserie finns även Rustik struktur, Rustik kilstenar, Rustik block och belysningssten Rustik.

Marksten för proffs och lekman

Du kan lätt lägga din egen stenläggning med Rustik. Rustik lämpar sig lika väl för offentliga miljöer som för uppfart eller uteplats. Rustik 50 mm har distanser i sidorna som garanterar en jämn fog.

Rustik finns även som belysningssten.

Färger Rustik Visa alla (6 st)

Naturgrå
Antracit
Sand
Terra
Karminröd
Grafit mix

 

Typ/System Rustik

Rustik 200x200
Rustik 133x200
Rustik belysning
Rustik 100x133

Lättlagda Rustik

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Rustik, Halvsten

100 x 133 x 50 Naturgrå GC 9531-050300 1,6 75 5,76
100 x 133 x 50 Antracit GC 9531-050307 1,6 75 5,76

Rustik, Helsten

133 x 200 x 50 Naturgrå GC 9531-050500 3,1 37 11,67
133 x 200 x 50 Karminröd GC 9531-050505 3,1 37 11,67
133 x 200 x 50 Terra GC 9531-050506 3,1 37 1,67
133 x 200 x 50 Antracit GC 9531-050507 3,1 37 11,67
133 x 200 x 50 Sand GC 9531-050512 3,1 37 11,67
133 x 200 x 50 Grafit mix GC 9531-050514 3,1 37 11,67

Rustik, Kvadratsten

200 x 200 x 50 Naturgrå GC 9531-050600 4,6 25 11,5
200 x 200 x 50 Antracit GC 9531-050607 4,6 25 11,5

Rustik, Mittsten till cirkel

118 x 118 x 50 Naturgrå G 9533-050000 1,4
118 x 118 x 50 Antracit G 9533-050007 1,4

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.