Munksten

Populärt system med gränslösa möjligheter

Munkstenen är en fasad marksten/platta som passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser. Använd gärna plattor av de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna.

Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor.

Färger Munksten

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Munksten Visa alla (10 st)

840x840
420x420
210x210
840x420
420x210
210x140
210x105
140x105
105x105
Randsten 300x220

Relaterade produkter

Populärt system med gränslösa möjligheter

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Munksten, 100 mm

210 x 210 x 100 Naturgrå 3 9510-100600 10,1 22,7 6,35
210 x 210 x 100 Antracit 3 9510-100607 10,1 22,7 6,35
210 x 420 x 100 Naturgrå 0 9510-100700 20,3 11,3 6,35
210 x 420 x 100 Antracit 0 9510-100707 20,3 11,4 6,3
420 x 420 x 100 Naturgrå 1 9510-100800 40,6 5,7 6,35
420 x 420 x 100 Antracit 1 9510-100807 40,6 5,7 6,35
420 x 840 x 100 Naturgrå GC 9510-100900 81,1 2,8 6,35
420 x 840 x 100 Antracit GC 9510-100907 81,1 2,8 6,35
840 x 840 x 100 Naturgrå GC 9510-101000 162,3 1,4 5,64
840 x 840 x 100 Antracit GC 9510-101007 162,3 1,4 5,64

Munksten, 50 mm

105 x 210 x 50 Naturgrå G 9510-050400 2,5 45,4 12,70
105 x 210 x 50 Antracit G 9510-050407 2,5 45,3 12,70
210 x 210 x 50 Naturgrå G 9510-050600 5,1 22,7 12,70
210 x 210 x 50 Antracit G 9510-050607 5,1 22,7 12,70

Munksten, 70 mm

105 x 105 x 70 Naturgrå 2 9510-070200 1,8 90,7 5,82
105 x 105 x 70 Antracit 2 9510-070207 1,8 90,7 5,82
105 x 140 x 70 Naturgrå 2 9510-070300 2,4 68 5,64
105 x 140 x 70 Antracit 2 9510-070307 2,4 68 5,64
105 x 210 x 70 Naturgrå 2 9510-070400 3,6 45,3 8,50
105 x 210 x 70 Antracit 2 9510-070407 3,6 45,3 8,50
140 x 210 x 70 Naturgrå 2 9510-070500 4,7 34 8,50
140 x 210 x 70 Antracit 2 9510-070507 4,7 34 8,50
210 x 210 x 70 Naturgrå 2 9510-070600 7,1 22,7 8,50
210 x 210 x 70 Antracit 2 9510-070607 7,1 22,7
210 x 420 x 70 Naturgrå GC 9510-070700 14,2 11,3 8,46
210 x 420 x 70 Antracit GC 9510-070707 14,2 11,3 8,46
420 x 420 x 70 Naturgrå 0 9510-070800 28,4 5,7 8,46
420 x 420 x 70 Antracit 0 9510-070807 28,4 5,7 8,46

Munksten, Randsten

300 x 220 x 70 Naturgrå 2 9510-072000 7 21,21
300 x 220 x 70 Antracit 2 9510-072007 7 21

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.