Parkkantstöd

Stabil kantsten för många tillfällen

Parkkantstödet används främst i parker och innergårdar där trafiktrycket är mindre än i gatumiljö.

Sätt i betong för stabil kant

Kantstenen grävs ner i mark mellan beläggning och planterings- eller gräsyta. Fäst kantstenen jordfuktig betong.

Färger Parkkantstöd

Naturgrå

 

Typ/System Parkkantstöd

Parkkantstöd

Stabil kantsten för många tillfällen

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Parkkantstöd, Betong

70 x 700 x 350 9411-700000 40 33

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.