Mango

Elegant bredkantsten för visuella gaturum

Den eleganta inramningen av Mango bredkantsten förhöjer statusen i det arkitektoniskt utformade gaturummet. Den släta ytan och den avrundade formen minimerar risken för fordonsskador. Kantstenens bredd och välavvägda form ger en elegant och smidig övergång mellan gångyta och körbana.

Rampelement i byggsats

Mango rampelement monteras ihop av fyra olika delar. Rampen ökar tillgängligheten i bussrefuger, övergångsställen samt trottoarkanter.

Bilder på Mango

Färger Mango

Grå slät

 

Typ/System Mango Visa alla (10 st)

Rak
Radiesten konvex
Radiesten konkav
Utvändigt hörn
Invändigt hörn
Rampelement vä
Rampelement hö
Rampelement framkant
Rampelement platta
Skiss rampelement

Elegant bredkantsten för visuella gaturum

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Mango, Hörn invändigt

300 x 400/400 x 170 9441-700700 129 52

Mango, Hörn utvändigt

300 x 700/700 x 170 9441-781005 67

Mango, Konkav

300 x 1177 x 170 9,0 9441-120000 145 48
300 x 785 x 170 0,5 9441-782005 125 4
300 x 785 x 170 1,0 9441-782050 99 8
300 x 785 x 170 5,0 9441-900301 124 40

Mango, Konvex

300 x 1117 x 170 12,0 9441-111015 142 64
300 x 1177 x 170 15,0 9441-111090 141 80
300 x 1177 x 170 9,0 9441-112090 146 48
300 x 1207 x 170 10,0 9441-400600 129 52
300 x 785 x 170 0,5 9441-781010 81 4
300 x 785 x 170 1,0 9441-781020 88 8
300 x 785 x 170 2,0 9441-781030 90 16
300 x 785 x 170 3,0 9441-781050 92 24
300 x 785 x 170 5,0 9441-781060 93 40
300 x 785 x 170 6,0 9441-782010 110 48

Mango, Rak kantsten

300 x 1200 x 170 9441-121010 144 48

Mango, Rampelement framkant

200 x 1200 x 120 9441-900304 58

Mango, Rampelement höger

300 x 900 x 200 9441-900303 70

Mango, Rampelement vänster

300 x 900 x 200 5,0 9441-900302 124 40

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.