Mango

Elegant bredkantsten för visuella gaturum

Den eleganta inramningen av Mango bredkantsten förhöjer statusen i det arkitektoniskt utformade gaturummet. Den släta ytan och den avrundade formen minimerar risken för fordonsskador. Kantstenens bredd och välavvägda form ger en elegant och smidig övergång mellan gångyta och körbana.

Rampelement i byggsats

Mango rampelement monteras ihop av fyra olika delar. Rampen ökar tillgängligheten i bussrefuger, övergångsställen samt trottoarkanter.

Bilder på Mango

Färger Mango

Grå slät

 

Typ/System Mango Visa alla (10 st)

Rak
Radiesten konvex
Radiesten konkav
Utvändigt hörn
Invändigt hörn
Rampelement vä
Rampelement hö
Rampelement framkant
Rampelement platta
Skiss rampelement

Elegant bredkantsten för visuella gaturum

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.