Gatukantstöd

Starka kanter håller ihop och skiljer åt

Gatukantstödet används vid refuger och trottoarer intill hårt belastade gator och vägar. Sortimentet omfattar både raka stöd och radiestöd men konkava radiestenar är beställningsvara och leveranstiden är då ca 3 veckor.

Förankra i marken

De stabila kantstöden grävs ner i marken och förstärks ytterligare genom att du sätter dem i betong. Dra gärna upp mothållet en bit på baksidan av kantstenen för bästa resultat.

Bilder på Gatukantstöd Visa alla (7 st)

Färger Gatukantstöd

Grå

 

Typ/System Gatukantstöd

Gatukantstöd
Gatukantstöd konvex
Gatukantstöd konkav

Starka kanter håller ihop och skiljer åt

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Gatukantstöd, Hörn, inner

90/120 x x 300 9412-000510 48 16

Gatukantstöd, Hörn, ytter

90/120 x x 300 9412-000410 48 16

Gatukantstöd, Konkav radiesten

4 x 10000 x 300 4 9412-101340 78 14
90/120 x 780 x 301 0,5 9412-781305 60 16
90/120 x 780 x 302 1 9412-781310 60 16
90/120 x 780 x 303 1,5 9412-781315 60 16
90/120 x 780 x 304 2 9412-781320 60 16
90/120 x 1000 x 307 6 9412-781360 78 16
90/120 x 1000 x 308 8 9412-781380 78 16
90/120 x 1000 x 309 10 9412-781391 78 16

Gatukantstöd, Konvex radiesten

4 x 1000 x 300 4 9412-101240 78 14
90/120 x 780 x 300 0,5 9412-781205 60 4 14
90/120 x 780 x 300 1,0 9412-781210 60 8 14
90/120 x 780 x 300 1,5 9412-781215 60 12 14
90/120 x 780 x 300 2,0 9412-781220 60 16 14
90/120 x 1000 x 300 6,0 9412-781260 78 40 14
90/120 x 1000 x 300 8,0 9412-781280 78 52 14
90/120 x 1000 x 300 10,0 9412-781291 78 64 14

Gatukantstöd, Raksten

90/120 x 1000 x 300 9412-101000 73,8 16

Gatukantstöd, Överfart avslutsten höger

90/120 x 1000 x 300/240 9412-100210 70 14

Gatukantstöd, Överfart avslutsten vänster

90/120 x 1000 x 300/240 9412-100110 70 14

Gatukantstöd, Överfartssten

120 x 1000 x 200 9412-100310 60 14

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.