Campus

System för stabila murar, kantstöd och trappor

Campus är ett brett, stabilt murblock i betong som fungerar precis lika bra som kantsten. Du kan lägga Campusblocket längs gatan som trottoarkant och välja samma block när du bygger en mur eller enstaka trappsteg strax intill. Det breda Campusblocket ger ett kraftfullt och gediget intryck i alla anläggningar med krav på stabila murar, stadiga kantstöd och rustika terrängtrappor.

Färger Campus

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Campus

Normalblock
Radieblock

System för stabila murar, kantstöd och trappor

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Campus, Halvblock

350 x 350 x 175 9712-350000 Naturgrå 50 30
350 x 350 x 175 9712-350007 Antracit 50 30

Campus, Normalblock

350 x 700 x 175 9712-700000 Naturgrå 100 15
350 x 700 x 175 9712-700007 Antracit 100 15

Campus, Radieblock 3,0

350 x 785 x 175 9712-783000 Naturgrå 115 10
350 x 785 x 175 9712-783007 Antracit 115 10

Campus, Radieblock 6,0

350 x 785 x 175 9712-786000 Naturgrå 115 10
350 x 785 x 175 9712-786007 Antracit 115 10

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.