G-stöd Typ B

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar kan spikas fast med hjälp av vårt spikdon eller limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden.

Bilder på G-stöd Typ B

Färger G-stöd Typ B

Naturgrå

 

Typ/System G-stöd Typ B

Typ B
G-stöd Typ B
G-stöd Typ A,B,D

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-stöd Typ B, B:1 Drän

155 x 800 x 120 9911-121001 25 42

G-stöd Typ B, B:1 Rak

155 x 800 x 120 9911-120001 23 42

G-stöd Typ B, B:10-4 Försänk

155 x 800 x 120 9911-120104 16 36

G-stöd Typ B, B:10-7 Försänkt

155 x 800 x 120 9911-120107 20 36

G-stöd Typ B, B:11 Hörn utåt

155 x 400/400 x 120 9911-120011 19 4 28

G-stöd Typ B, B:12 Hörn inåt

155 x 250/250 x 120 9911-120012 20 28

G-stöd Typ B, B:14 Ansl B-A

155 x 500 x 120 9911-123014 14 32

G-stöd Typ B, B:15 Ansl B-A

155 x 500 x 120 9911-123015 14 32

G-stöd Typ B, B:2 Konvex

155 x 500 x 120 6-12 9911-120002 15 42

G-stöd Typ B, B:3 Konkav

155 x 500 x 120 6-12 9911-120003 15 42

G-stöd Typ B, B:4 Konvex

155 x 785 x 120 4,5 9911-120004 22 36 42

G-stöd Typ B, B:43 Konkav

155 x 500 x 120 4,5 9911-123043 23 36 32

G-stöd Typ B, B:5 Konvex

155 x 785 x 120 3,0 9911-120005 22 24 42

G-stöd Typ B, B:53 Konkav

155 x 785 x 120 3 9911-123053 23 24 32

G-stöd Typ B, B:6 Konvex

155 x 785 x 120 2,0 9911-120006 22 16 42

G-stöd Typ B, B:7 Konvex

155 x 785 x 120 1,0 9911-120007 22 8 42

G-stöd Typ B, B:75 Konvex

155 x 590 x 120 0,75 9911-123075 16 8 32

G-stöd Typ B, B:8 Konvex

155 x 785 x 120 0,5 9911-120008 22 4 35

G-stöd Typ B, B:9-7 Försänkt

155 x 800 x 120 9911-120097 20 36

G-stöd Typ B, B9-4 Försänkt

155 x 800 x 120 9911-120094 16 8 36

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.