G-stöd Typ A

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar kan spikas fast med hjälp av vårt spikdon eller limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, innergårdar, mindre rondeller mm.

Bilder på G-stöd Typ A

Färger G-stöd Typ A

Naturgrå

 

Typ/System G-stöd Typ A

Typ A
G-stöd Typ A
G-stöd Typ A,B,D

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-stöd Typ A, A:1 Drän

155 x 800 x 100 9910-101001 20 48

G-stöd Typ A, A:1 Rak

155 x 800 x 100 9910-100001 19 48

G-stöd Typ A, A:10-4 Försänkt till 4 cm vä m

155 x 800 x 100 9910-100104 15 48

G-stöd Typ A, A:10-7 Försänkt till 4 cm hö m

155 x 800 x 100 9910-100107 18 48

G-stöd Typ A, A:11 Hörn utåt

155 x 400/400 x 100 9910-100011 16 4 32

G-stöd Typ A, A:12 Hörn inåt

155 x 250/250 x 100 9910-100012 16 32

G-stöd Typ A, A:13-4 Övergång till 7 cm m hå

155 x 300 x 40 9910-100134 3 180

G-stöd Typ A, A:17-7 Överfart til 7 cm m hål

155 x 500 x 70 9910-100177 10 60

G-stöd Typ A, A:2 Konvex

155 x 500 x 100 6-12 9910-100002 12 48 48

G-stöd Typ A, A:3 Konkav

155 x 500 x 100 6-12 9910-100003 12 48 48

G-stöd Typ A, A:4 Konvex

155 x 785 x 100 4,5 9910-100004 19 36 30

G-stöd Typ A, A:43 Konkav

155 x 785 x 100 4,5 9910-103043 20 36 32

G-stöd Typ A, A:4-4 Böjd för övergånsställ

155 x 390 x 100 4,5 9910-100044 5 72 240

G-stöd Typ A, A:5 Konvex

155 x 785 x 100 3,0 9910-100005 19 24 30

G-stöd Typ A, A:53 Konkav

155 x 785 x 100 3,0 9910-103053 20 24 32

G-stöd Typ A, A:6 Konvex

155 x 785 x 100 2,0 9910-100006 19 16 30

G-stöd Typ A, A:7 Konvex

155 x 785 x 100 1,0 9910-100007 19 8 24

G-stöd Typ A, A:73 Konkav

155 x 785 x 100 1,0 9910-103073 14 12 32

G-stöd Typ A, A:8 Konvex

155 x 785 x 100 0,5 9910-100008 19 4 18

G-stöd Typ A, A:9-4 Försänkt till 4cm vä m h

155 x 800 x 100 9910-100094 15 12 48

G-stöd Typ A, A:9-7 Försänkt till 7 cm vä m

155 x 800 x 100 9910-100097 18 48

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.