G-stöd Typ 1000

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ 1000 är höjdmässigt ett alternativ till G-stöd typ A. Lämpligt för bostadsområden, entréer, parker och normalt belastade parkeringsplatser.

Bilder på G-stöd Typ 1000

Färger G-stöd Typ 1000

Naturgrå

 

Typ/System G-stöd Typ 1000

Typ 1000
G-stöd Typ 1000
Typ 1000

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-stöd Typ 1000, 1000:1 Rakt stöd

120 x 600 x 100 9914-100001 17 48

G-stöd Typ 1000, 1000:11 Hörn vinkelrät

120 x 250+250 x 100 9914-100011 10 72

G-stöd Typ 1000, 1000:2

120 x 500 x 100 6-12 9914-100002 14 36

G-stöd Typ 1000, 1000:4

120 x 500 x 100 4,5 9914-100004 14 36

G-stöd Typ 1000, 1000:5

120 x 520 x 100 3,0 9914-100005 13,8 42

G-stöd Typ 1000, 1000:6

120 x 520 x 100 2,0 9914-100006 13,8 42

G-stöd Typ 1000, 1000:7

120 x 520 x 100 1,0 9914-100007 13,8 42

G-stöd Typ 1000, 1000:75

120 x 590 x 100 0,75 9914-100075 14 42

G-stöd Typ 1000, 1000:8

120 x 390 x 100 0,5 9914-100008 9,5 96

G-stöd Typ 1000, 1000:9-4

120 x 500 x 100 9914-100094 9,5 48

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.