G-stöd Tillbehör

G-stöden läggs utan maskiner, ett par enkla handredskap räcker. Limmade G-stöd fäster lika bra på markbetong som på asfalt. Limmet fungerar både i torrt och blött väder. För den som föredrar spikning finns nu spikhål i våra A, B och C G-stöd.

Kalla läggningsmetoden

Rolla en jämn sträng RAK asfaltlösning på asfaltunderlaget. Lyft stödet med G-gripen eller GCM-saxen. Lägg kantstenen på plats innan RAK torkat. Ojämnheter i underlaget kan utjämnas med en bit limsträng doppad i RAK.

Varma läggningsmetoden

Vid läggning på betong, plattor och marksten används den varma läggningsmetoden. Förbehandla underlaget med RAK. Därefter värms underlag och stödets förpreparerade limsula med gasolbrännare innan stödet välts på plats. Varma metoden är lämplig även på asfalt när omedelbar vidhäftning önskas.

Typ/System G-stöd Tillbehör

G-gripen
GCM-saxen
Spikdon
G-Lim G, 1 m limsträng

Visa:

Färg Artikelnummer Kg/st Fraktion St/pall

G-stöd Tillbehör, Limsträng 1 m

9920-000004 0,3

G-stöd Tillbehör, Verktyg GCM saxen

Lyft till GCM-stöd 9920-000002 5

G-stöd Tillbehör, Verktyg G-gripen

Lyft till G-stöd typ A, B, D 9920-000001 5

G-stöd Tillbehör, Verktyg Spikdon t Gstöd

9920-000006 3,5

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.