Jordarmeringsnät & dukar

Geonät typ 1, S:t Eriks, 5.30x50 m

Rulle

Art.nr: 3413-100100

Armeringsnät för extra styrka. Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10.

Specifikation

Dimension
5300x50000 mm
Färg
Svart
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
0,2 kg
Hanterar
30/30 kN
Förpackning
Rulle