Trolla med kullersten

Kullersten, Rustik

Vill du förstärka funkiskaraktären ska du välja raka linjer och skarpa hörn. Genom att blanda material får du ändå variation och liv i plattytan. Kullersten längst in mot husväggen är ett bra alternativ för att minska risken för vattenstänk upp mot väggarna. En annan fördel med kullersten är att du kan trolla bort sneda linjer och slipper såga i plattorna om måtten avviker från hörna till hörna.

Samstämmighet i färg mellan sockel och plattor ger lugn och binder plattläggningen vid marken och huset på ett bra sätt.

Bilder på Trolla med kullersten

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.