Annorlunda design i Lycksele

Hexa-sten, smågatsten

Förnyelseprojektet i Lycksele stadscentrum bygger på profilering via den samiska kulturen. Beläggningarna på torget och gågatan består till stora delar av betongsten och natursten i olika färger. Genom en ren brodyrteknik har renar, lappkåta, fjäll och trolltrumma utformats i Hexa-sten.

Gågatans längsgående mörka linjer markerar trottoarkant, höger och vänster körfält samt parkeringsfickor. På så sätt har man kommit undan problemet med kantstenar som stör helheten. Lycksele torg och gågata har blivit en sevärdhet i trakten för sin annorlunda design.

Bilder på Annorlunda design i Lycksele

Produkter som använts