Betongmur i naturstensskrud

Klädda stödmurar

Vanliga släta, grå stödmurar är inte alltid gångbart i äldre miljöer där naturstenshantverket satt sin prägel. Ett smidigt alternativ är då våra prefabricerade stödmurar klädda med tunna, sågade naturstensskivor. Stenarna mönsterläggs och anpassas på fabrik.

Det är framför allt två stora fördelar med en prefabricerad naturstensklädd mur. Den är en smäcker konstruktion och byggs upp på betydligt kortare tid och till lägre kostnad är en handlavad. Bilderna kommer från Södersjukhuset i Stockholm.

Bilder på Betongmur i naturstensskrud