Offentliga byggnader

Miljön kring offentliga byggnader behöver inte bli en stenöken. Utnyttja stora planteringskärl och plantera lummiga träd i skelettjord för att hålla ihop den gröna strukturen.