; Spännande yta med plattor | S:T Eriks

Spännande yta med plattor

Klassik

Avlånga plattformat skapar en annan slags spänning i ytan jämfört med kvadratiska plattor. Denna stadsmiljö binds samman av den mörka betongen lagd i ett annorlunda tredjedelsmönster. Genom att variera stenarnas tjocklek så att vissa avgränsade stråk är körbara kan samma mönster användas över hela ytan. En klar fördel, som här vid Esperantoplatsen i Göteborg.

Man bör dock tänka på att diagonal läggning i smala fält skapar mycket spill och är dyrare i anläggningsskedet än när modulerna går mer jämnt upp.

Bilder på Spännande yta med plattor

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.