Gågatan

Gågatan är fotgängarnas rum i stadscentrum. Använd materialen konsekvent för att leda och tydliggöra gaturummets golv och yta. Integrera utserveringar med gatans möblering och planteringar för en tilltalande helhet.