Lökränna, specialprodukter

Vid renoveringen av det översvämningsdrabbade bostadsområdet Augustenborg i Malmö valde man att lyfta fram dagvattnet som en resurs som skapar trivsel och ökad biologisk mångfald. Vattnet från tak och hårdgjorda ytor samlas upp i kanaler och dammar för att långsamt infiltreras eller avdunsta.

Gångarna mellan husen kantas av rännor i betong och en större bäckfåra är uppbyggd som en kubbäck med hoppstenar för barnen i området. Bulorna i botten på Lökrännan ökar vattnets strömning och syresättning. Lökrännan fick Utmärkt Svensk Form 2001.

Bilder på Lökränna, specialprodukter Visa alla (8 st)

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.