Lökränna, specialprodukter

Vid renoveringen av det översvämningsdrabbade bostadsområdet Augustenborg i Malmö valde man att lyfta fram dagvattnet som en resurs som skapar trivsel och ökad biologisk mångfald. Vattnet från tak och hårdgjorda ytor samlas upp i kanaler och dammar för att långsamt infiltreras eller avdunsta.

Gångarna mellan husen kantas av rännor i betong och en större bäckfåra är uppbyggd som en kubbäck med hoppstenar för barnen i området. Bulorna i botten på Lökrännan ökar vattnets strömning och syresättning. Lökrännan fick Utmärkt Svensk Form 2001.

Bilder på Lökränna, specialprodukter Visa alla (8 st)

Produkter som använts