Beräkningsprogram

2015-08-17

 

S:t Eriks erbjuder ett beräkningshjälpmedel för dimensionering av markstensöverbyggnad. Programmets funktioner tar hänsyn till både bärighet och tjällyftning. Ekvationen beräknar antalet standardaxlar och översätter det till överbyggnadstjocklekar och rekommenderad tjocklek för betongstenen eller -plattan.

Du bör ha följande indata tillhands innan du startar programmet:

Terassens materialtyp
Antal fordon per dygn & körfält
Andel tunga fordon

Aktivera beräkningsprogrammet (länk till Svensk Markbetong)