Hexa-sten

Slitstark marksten för de tunga ytorna

Söker du en lättlagd och underhållsfri markbeläggning som tål tuffa tag kan Hexa-stenen vara en prisvärd lösning. Den sexkantiga formen, hexagon, har samma starka sammanhållande egenskaper som biet utnyttjar i sitt bobygge. Marksten Hexa-sten är en låssten som lämpar sig väl för tungt trafikerade industriytor som hamnar, lastterminaler och containerupplag.

Fasad sten sänker hastigheten

Den fasade markstenen ger ett lätt buller vid körningen och verkar därför hastighetsdämpande, vilket gör Hexa-stenen extra lämplig som markbetong i trafikmiljöer.

Bilder på Hexa-sten

Färger Hexa-sten

Naturgrå

 

Typ/System Hexa-sten

Hexa normalsten
Hexa randsten
Hexa slutsten

Slitstark marksten för de tunga ytorna

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Hexa-sten, Normalsten

175 x 200 x 80 Naturgrå 4 9517-080000 4,8 38 8,42
175 x 200 x 100 Naturgrå 5 9517-100000 6 38

Hexa-sten, Randsten

150 x 175 x 80 Naturgrå 4 9517-082000 4 19,6
150 x 175 x 100 Naturgrå 5 9517-102000 5 45,5 5,5

Hexa-sten, Slutsten

115 x 200 x 80 Naturgrå 4 9517-083000 3,6 9,6
115 x 200 x 100 Naturgrå 5 9517-103000 4,6

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.