Kortrör

Kortrör för spill- och dagvatten

KANMAX (oarmerad) och GERMAX (armerad) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De oarmerade rören kan även användas som vägtrummor.

Smart att välja kortrör

Använd alltid kortrör vid anslutning till brunnar för att minska risken för brott i själva kopplingen.

Kortrör för spill- och dagvatten

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Kortrör

822-160799 1750

Kortrör, Kortrör

1000 1000 802-1010 1295 90 2072
150 500 802-1505 31 240 50
225 500 802-2005 70 240 112
225 1000 802-2010 130 240 208
300 500 802-3005 90 110
300 1000 802-3010 170 110 272
400 500 802-4005 140 110 224
400 1000 802-4010 290 110 464
500 1000 802-5010 450 165 720
600 1000 802-6010 530 110 848
800 1000 802-8010 825 90 1320
400 500 822-0405 140 165 224
400 1000 822-0410 290 165 464
500 1000 822-0510 450 165 720
600 1000 822-0610 530 165 848
800 1000 822-0810 825 165 1320
1000 1000 822-1010 1100 165 1760
1200 1000 822-1210 1490 165 2384
1400 1000 822-1410 1910 165 3056

Kortrör, Kortrör med Glidfog 124

1600 750 822-1607 1750 165 2800
1800 750 822-1807 2200 165 3520
2000 750 822-2007 2625 165 4200

Kortrör, Kortrör PG

300/450 1000 804-30451050 300 500

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.