G-stöd

G-stöd Typ B

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Välj G-stöd efter trafikbelastning.
Typ B är lämpligt där högre avgränsning behövs och trafikbelastningen är större, t ex matargator, rondeller och refuger. Ett bra alternativ om en tidig toppbeläggning planeras i bostadsområden.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar