Avstängare Trafistop

Hit men inte längre

Trafistop är en enkel "betonggris" som stoppar oönskad trafik. Hanteringen är enkel med lyftverktyg, gaffeltruck eller bilkran med lyftgaffel.

Kan utrustas med reflex

Avstängaren Trafistop finns med eller utan reflexplatta och hål för trafikskylt.

Färger Avstängare Trafistop

Naturgrå

 

Typ/System Avstängare Trafistop

Trafistop

Relaterade produkter

Hit men inte längre

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Trafistop, Reflex 1 st

x x Naturgrå 5125-100001 1

Trafistop, Reflex 1 st , inklusive monter

x x Naturgrå 5125-100002 1

Trafistop, stolphål 62 mm

500 x 1000 x 500 Naturgrå 5125-100501 287

Trafistop, utan stolphål

500 x 1000 x 500 Naturgrå 5125-100500 292

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.