Plantering och utsmyckning

Trädskydd/Stamskydd

Dekorativt påkörningskydd för gatuträdens stammar.

Stamskyddet hjälper till att binda upp och stödja trädet men är också ett dekorativt påkörningsskydd. Trädskyddet finns i två modeller i färg svart.