Gräsarmering Hansa

Grönt gräs men ändå körbart

Vår gräsarmeringsplatta Hansa har många olika användningsområden. Brandgator och parkeringsplatser är vanligt förekommande, men man ser den även på garageuppfarter, som gallerplatta kring träd och som markförstärkande släntbeklädnad. Kort sagt, alla ytor man vill ha starka och farbara, men ändå gröna.

Gräsarmeringsplatta med gallermönster

Gallerplattan har räfflad ovanyta. I sortimentet ingår även två andra varianter, Gräsarmering Birka och Gräsmunk.

Bilder på Gräsarmering Hansa

Färger Gräsarmering Hansa

Naturgrå

 

Typ/System Gräsarmering Hansa

Hansa

Grönt gräs men ändå körbart

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Hansa, Gräsarmering

400 x 600 x 100 Naturgrå 0 9650-100000 33,8 4,2 8,6

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.