G-stöd Typ D

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar kan spikas fast med hjälp av vårt spikdon eller limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ D är ett kraftigt avgränsat stöd för de tyngre trafiklederna som t ex större matarleder, in- och utfartsleder till tätorter, rondeller, refuger och industriplaner. Ett bra alternativ till gator med stor belastning och återkommande behov av toppbeläggning.

Bilder på G-stöd Typ D

Färger G-stöd Typ D

Naturgrå

 

Typ/System G-stöd Typ D

Typ D
G-stöd Typ D
G-stöd Typ A,B,D

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-stöd Typ D, D:1 Drän

155 x 800 x 160 9913-161001 33 30

G-stöd Typ D, D:1 Rak

155 x 800 x 160 9913-160001 31 30

G-stöd Typ D, D:10-4 Försänkt hö

155 x 800 x 160 9913-160104 21 36

G-stöd Typ D, D:10-7 Försänkt hö

155 x 800 x 160 9913-160107 25 36

G-stöd Typ D, D:11 Hörn utåt

155 x 400/400 x 160 9913-160011 28 4 20

G-stöd Typ D, D:12 Hörn inåt

155 x 250/250 x 160 9913-160012 26 20

G-stöd Typ D, D:14 Ansl D-B

155 x 500 x 160 9913-160014 18 30

G-stöd Typ D, D:15 Ansl D-B

155 x 500 x 160 9913-160015 18 30

G-stöd Typ D, D:2 Konvex

155 x 500 x 160 6-12 9913-160002 20 30

G-stöd Typ D, D:3 Konkav

155 x 500 x 160 6-12 9913-160003 20 30

G-stöd Typ D, D:4 Konvex

155 x 785 x 160 4,5 9913-160004 32 36 25

G-stöd Typ D, D:5 Konvex

155 x 785 x 160 3,0 9913-160005 32 24 25

G-stöd Typ D, D:6 Konvex

155 x 785 x 160 2,0 9913-160006 32 16 25

G-stöd Typ D, D:7 Konvex

155 x 785 x 160 1,0 9913-160007 32 8 20

G-stöd Typ D, D:75 Konvex

155 x 590 x 160 0,75 9913-163075 22 32

G-stöd Typ D, D:8 Konvex

155 x 785 x 160 0,5 9913-160008 32 4 15

G-stöd Typ D, D:9-4 försänkt vä

155 x 800 x 160 9913-160094 21 36

G-stöd Typ D, D:9-7 försänkt vä

155 x 800 x 160 9913-160097 25 36

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.