G-stöd Typ C

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stöden är framtagna med varierande profil för olika typer av anläggningar. Alla kantstenar kan limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd limsträng eller RAK asfaltlösning.

Typ C är ett enkelt G-stöd till parker, trädgårdar och gårdsmiljöer med liten belastning från mekanisk snöröjning.

Bilder på G-stöd Typ C

Färger G-stöd Typ C

Naturgrå

 

Typ/System G-stöd Typ C

Typ C
G-stöd Typ C
Typ C

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

G-stöd Typ C, C:1 Rakt stöd

90 x 600 x 80 9912-080001 9 36

G-stöd Typ C, C:11 Vinkelrät hörn

90 x 250+250 x 80 9912-080011 7 84

G-stöd Typ C, C:2

90 x 500 x 80 6-12 9912-080002 8 8 36

G-stöd Typ C, C:4

90 x 500 x 80 4,5 9912-080004 8 8 36

G-stöd Typ C, C:5

90 x 500 x 80 3,0 9912-080005 8 8 60

G-stöd Typ C, C:6

90 x 500 x 80 2 9912-080006 8 8 60

G-stöd Typ C, C:7

90 x 500 x 80 1,0 9912-080007 8 8 60

G-stöd Typ C, C:8

90 x 500 x 80 0,5 9912-080008 10 8

G-stöd Typ C, C:9 Rakt försänkt 6 cm i sidan

90 x 500 x 80 9912-080009 8 10 60

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.