Murar och Block

Vertica

Bygg högt eller lågt, oavsett så blir det en maffig mur med detta 200 mm höga och rundklippta block. Verticas låsning är utformad för att passa höga stödmurskonstruktioner och med jordarmering kan du i princip bygga hur hög mur som helst. På platser där man vill förena teknisk konstruktion med estetik är Vertica en mycket kostnadseffektiv lösning. Med Vertica kan man variera höjder, radier och terrasseringar i det oändliga.
På platser där man vill förena teknisk konstruktion med estetik är Vertica en mycket kostnadseffektiv lösning. Med Vertica kan man variera höjder, radier och terrasseringar i det oändliga. Du får en mur som är estetiskt tilltalande med en mycket kraftfull konstruktion. Minsta innerradie 2,1 m och ytterradie 1,85 m. Vertica går att maskinsätta. Välkommen att kontakta oss för mer information vid konstruktionsberäkningar av större murar.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument