Trafikmiljön

Beläggningar av marksten används systematiskt för att skapa konsekventa och underhållsfria trafikmiljöer. Utnyttja färg och mönster för att förtydliga och ge trafikanterna vägledning i samklang med gatans karaktär.