Torget

Att utforma stadsrummets mötesplatser är att påverka fåtalet och massan. Du kan få människor att stanna upp och umgås eller att skynda på stegen och passera. Valet av form, färg och material är avgörande för upplevelsen av ytan.