Lamellavskiljare

Lamellavskiljare, LOA 200 2000

2000/2680/1750

Art.nr: 869-3200

GERMAX lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljaren är funktionsprovad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1 och 2. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 11 - 312 l/sek. MAX-däck med isolerade aluminiumluckor ingår som standard. Skillnaden mellan LOA och LOA HK är att LOA HK har en annan typ av lamellpaket med högre kapacitet.

Specifikation

Dimension
2000/2680/1750 mm
Typ
LOA 200
Kg/st
6900 kg
Vikt
9,4 ton
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1750 mm
DN
2000 mm
Anslutning MAX DN
500
Kapacitet Klass II
50 l/s
Kapacitet Klass I
25 l/s
Slamvolym
1 m³
Oljevolym
0,6 m³
Kapacitet Hydralik
600 l/s
Antal lamellpaket
3