Reklamation & godsretur

Entreprenörer och Återförsäljare med kundnummer

För att göra en reklamationsanmälan fyller du i formuläret nedan (öppnas i acrobat reader för att kunna fylla i direkt i formuläret). Det ifyllda formuläret mailas därefter till oss på:

Entreprenör: kundservice.b2b@steriks.se
Återförsäljare: kundservice@steriks.se

Bifoga även bilder och andra eventuella bilagor, exempelvis följesedel om ärendet gäller upptäckt transportskada. Det förenklar vår utredning och underlättar en snabb hantering. Kundservice säkerställer registrering av ditt ärende och att det går vidare till rätt instans för utredning.

PRIVATPERSONER

Vänligen vänd dig till den återförsäljare där du gjort ditt inköp för rådgivning och eventuell reklamationsanmälan.