Taksäkerhet

Snörasskydd

Med snörasskydd på taket avvärjer man fallande av frysta snöklumpar och is och skyddar marken och förbipasserande under.