Gatsten

Gatsten har haft en självklar plats i våra utemiljöer i århundraden och bli aldrig omodernt. Gatsten fungerar lika bra på offentliga platser som i trädgårdens gångar. S:t Eriks erbjuder ett stort sortiment av svensk och portugisisk gatsten i en stor variation av färger.
Smågatsten i granit i färgen Bohusgrå som används till markbeläggning