Mark

Få material kan mäta sig med betongens egenskaper och som markbeläggning är materialet idealiskt. Tradition och erfarenhet av tillverkning av marksten och plattor har lärt oss att ta tillvara dessa egenskaper på bästa sätt. 1942 tillverkade vi vår första betongplatta och flera av dessa ligger fortfarande kvar som markbeläggning på gator och torg. Men oavsett markstenens eller plattans tillverkningsår är det fortfarande samma naturmaterial som vi ständigt utvecklar och förbättrar för att möta marknadens behov och efterfrågan. Vi är stolta över våra produkter och det är en del av din garanti. Vi vet att skönhet och funktion tillsammans skapar kvalitet
Plattor;granitsten;marksten som används till markbeläggning