Stödmur L-stöd

S:t Eriks prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Stödmurarna är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning. Stödmurarna är avsedda för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor anpassas efter användningsområde och omgivning. De är inte avsedda eller dimensionerade för att vara en del av grundkonstruktionen till hus etc eller montage av räcken. För sådant nyttjande rekommenderas särskilda beräkningar av erfaren konstruktör.