Skarvreparation

Ersätter ordinarie fogtätning

Raychem krympmatta används om den ordinarie fogtätningen inte kan användas. Krympmattan används t ex vid reparation av ledningsskador, skarvtätning vid längdanpassning av rör och tätning av cementbruksfogade brunnar. Vid större utvändiga diameterskillnader på rören i skarven, >15%, välj Forum Flexiskarv.

Bilder på Skarvreparation

Färger Skarvreparation

Grå

 

Relaterade produkter

Ersätter ordinarie fogtätning

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st Avsedd för

Skarvreparation, Flex-seal LC 1065 W

x x 630-5407 1 800-300

Skarvreparation, Flex-seal LC 685W

300 x x 630-5405 1 DN 500

Skarvreparation, Flex-seal LC 785 W

300 x x 630-5406 1 DN 600

Skarvreparation, Flex-seal SC 225

150 x x 630-5401 1 DN150

Skarvreparation, Flex-seal SC 335

190 x x 630-5402 1 DN 225

Skarvreparation, Flex-seal SC 410

190 x x 630-5403 1 DN 300

Skarvreparation, Flex-seal SC 565 W

300 x x 630-5404 1 DN 400

Skarvreparation, Raychemduk

280 x x 630-5201 1 DN150
280 x x 630-5202 1 DN225
280 x x 630-5203 1 DN300
280 x x 630-5204 1 DN400
280 x x 630-5205 1 DN500
280 x x 630-5206 1 DN600

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.