Gjutjärnsbetäckningar segjärn

Rätt lock för rätt ändamål

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Brett urval funktioner

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s kan justeras steglöst i höjd. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Segjärn har högre hållfasthet och seghet jämfört med gråjärn.

Rätt lock för rätt ändamål

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer Kg/st Rsk nr

Betäckning segjärn, 400 3 P teleskopisk

160-270 692-88111 63 7038119

Betäckning segjärn, 400 3P flytande

70-250 692-87111 60 7059659

Betäckning segjärn, 400 3P teleskopisk

160-270 692-87011 63 7038119

Betäckning segjärn, 400 kupolsil

170 692-86491 17 7016267
170 692-88491 17 7016267

Betäckning segjärn, 600 Kupolsil

100 692-86481 16 7059582

Betäckning segjärn, 640 Kupolsil

120 692-86471 32 7059583

Betäckning segjärn, A2 teleskopisk

130-350 692-8702 141 7038110

Betäckning segjärn, A5L/400 flytande

60-250 692-86511 51 7032001

Betäckning segjärn, A6VL2 fast

150 692-85121 92 7059768

Betäckning segjärn, A6VL2 teleskopisk

140-240 692-85151 107 7059774
140-240 692-88151 107 7059774

Betäckning segjärn, A6VL2/600 flytande

100-240 692-85141 98 7059792

Betäckning segjärn, A6VL2/640 flytande

100-240 692-87191 103 7059764
100-240 692-88191 103 7059764

Betäckning segjärn, Flytande 315 3P Fyrkantgaller

46-100 692-87411 41 7038228

Betäckning segjärn, Flytande 315 3P rund 450

20-115 692-86411 29 7038201

Betäckning segjärn, Teleskopisk Densus tät

160 692-87201 133 7038336

Betäckning segjärn, Ventilbetäckning flytande /avs

20-250 692-86002 20 7037518

Betäckning segjärn, Ventilbetäckning flytande /ser

20-250 692-86003 14 7037617

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.