Gjutjärnsbetäckningar gråjärn

Rätt lock för rätt ändamål

Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning.

Anpassa betäckning till platsens behov

Samtliga våra betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäckningar är teleskopiska, d v s de kan justeras stegvis i höjdled. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Gråjärn är den gamla sortens gjutjärn med god vibrationsdämpande förmåga.

Bilder på Gjutjärnsbetäckningar gråjärn

Rätt lock för rätt ändamål

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer Kg/st Rsk nr

Betäckning gråjärn

692-8502 3 7015119

Betäckning gråjärn, 400 kupolsil

100 692-8649 35 7037303

Betäckning gråjärn, 500 kupolsil

100 692-8650 42 7037304

Betäckning gråjärn, 600 kupolsil

100 692-8648 37 7035669

Betäckning gråjärn, 640 kupolsil

100 692-8647 37 7016232

Betäckning gråjärn, A1 K fast

150 692-8710 69 7035619

Betäckning gråjärn, A1 K teleskopisk

160-240 692-8701 90 7038016

Betäckning gråjärn, A1/400 K flytande

100-240 692-8711 79 7037299

Betäckning gråjärn, A3/225 flytande

50-260 692-8511 38 7035667

Betäckning gråjärn, A5 fast

150 692-8652 64 7030918

Betäckning gråjärn, A5 teleskopisk

200-300 692-8655 100 7037011

Betäckning gråjärn, A5/400 flytande

50-260 692-8651 69 7035672

Betäckning gråjärn, A5L400 teleskopisk

692-86551 92 7037116

Betäckning gråjärn, A6 fast

150 692-8512 117 7032109

Betäckning gråjärn, A6 teleskopisk

145-260 692-8515 145 7037009

Betäckning gråjärn, A6/600 flytande

100-240 692-8514 130 7037281

Betäckning gråjärn, A6/640 flytande

100-260 692-8719 128 7037268

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.