Odörfilter

Förläng livslängden på din rörledning

S:t Eriks odörfilter skapar en luftad ledning där eventuella odör- och svavelväteproblem minimeras. Filtren placeras antingen i betäckningen eller i separata luftningsbrunnar.

Det vanligaste problemet uppkommer efter pumpning av avloppsvatten, svavelväte processen startar i den syrefattiga ledningen. Lukten uppkommer när vattnet rinner ner i självfallsledningen (”släppbrunn”) väl där letar sig odören ut genom otäta lock utan odörfilter och upp i avlopssledningens luftningsstam på taket och därefter ner på altaner.

De finns som självdrag eller mekanisk ventilerade i storlekar från 1,5 kubikmeter/timma till 2800 kubikmeter/timma.

Bilder på Odörfilter

Förläng livslängden på din rörledning

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.